Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगंज कार्यालयको सवारी साधन (बस तथा ट्रक) भाडामा लिने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना June 14, 2020 June 29, 2020 12:30 pm June 29, 2020 2:00 pm
Third Amendment in Bidding Document: Renovation of Toilets of Block – A and Block – B of Nepal Rastra Bank, Baluwatar Kathmandu
Cancellation of Tender Interior Works in Prefab Structure Floor of Block D, Nepal Rastra Bank, Baluwatar, Kathmandu
नेपाल राष्ट्र बैंक,धनगढी कार्यालयको अन्डरग्राउण्ड इलेक्ट्रिकल वायरिङ्ग स्थापना गर्ने कार्य र विदेशी मुद्र सर्टिङ्ग/काउन्टिङ्ग मेशिन खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना May 15, 2020 May 29, 2020 12:00 am May 29, 2020 12:30 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा कार्यालयको २ टन एयर कण्डिसनर, नोट काउण्टिङ्ग मेशिन र विदेशी मुद्रा काउण्टिङ्ग/सर्टिङ्ग मशिन खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना January 5, 2020 January 28, 2020 12:00 am April 28, 2020 12:30 pm
Nepal Rastra Bank, Birgunj Office – Invitation for sealed quotation for CCTV and Computer
नेपाल राष्ट्र बैंक, सिद्धार्थनगर कार्यालयको लागि ८ थान नोट काउण्टिङ खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना
Siddharthanagar Office – Invitation for Bids for the Maintenance of Toilets
Dhangadhi Office – Invitation for Sealed Quotations for the Supply, Delivery and Installation of 8 set All in One Branded Computer and 5 set Laser Printer
नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगंज कार्यालयको सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना