Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगंज कार्यालयको सवारी साधन (बस तथा ट्रक) भाडामा लिने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना June 14, 2020 June 29, 2020 12:30 pm June 29, 2020 2:00 pm
Third Amendment in Bidding Document: Renovation of Toilets of Block – A and Block – B of Nepal Rastra Bank, Baluwatar Kathmandu
Cancellation of Tender Interior Works in Prefab Structure Floor of Block D, Nepal Rastra Bank, Baluwatar, Kathmandu
नेपाल राष्ट्र बैंक,धनगढी कार्यालयको अन्डरग्राउण्ड इलेक्ट्रिकल वायरिङ्ग स्थापना गर्ने कार्य र विदेशी मुद्र सर्टिङ्ग/काउन्टिङ्ग मेशिन खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना May 15, 2020 May 29, 2020 12:00 am May 29, 2020 12:30 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा कार्यालयको २ टन एयर कण्डिसनर, नोट काउण्टिङ्ग मेशिन र विदेशी मुद्रा काउण्टिङ्ग/सर्टिङ्ग मशिन खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना January 5, 2020 January 28, 2020 12:00 am April 28, 2020 12:30 pm
Invitation for bids for Nepalese Rupees 20 Denomination Banknotes
Invitation for Bids from Banknote Printing Pre-qualified Eligible Security Printers for Procurement of the Designing, Printing and Supply of 310 Million Pieces of Nepalese Rupees 1000 Denomination Banknotes
Siddharthanagar Office – Re-invitation Notice for Sealed Quotation for the Procurement of Air Conditioner
Re-invitation for bids for Nepalese Rupees 100 Denomination Banknotes
Invitation for Bids for Nepalese Rupees 50 Denomination Banknotes